Όσοι ξέπεσαν από την αρετή…

Advertisements

Η αγάπη είναι…

Νηστεία του Τιμίου Σταυρού

Το θέμα της ενδυμασίας (2)

Η αμφίεση δεν είναι απλό θέμα (1)

Η αμφίεση των γυναικών μέσα στους ιερούς ναούς.

Τα 5 αδέλφια

Στην Καλύβα «Αγία Τριάς» της Αγίας Άννας, ασκητικά ζούσανε πέντε αδέρφια κατά σάρκα, οι οποίοι γίνανε Μοναχοί, και πήρανε τα ονόματα : Αθανάσιος, Γρηγόριος, Αρτέμιος, Φιλάρετος, και Μακάριος. Στην αρχή ζούσανε ομόφωνα με ειρήνη και αγάπη, υπακοή και σεβασμό προς το σχήμα και την Καλογερική, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Μοναχισμού. Με την πάροδο όμως … Συνεχίστε να διαβάζετε Τα 5 αδέλφια.