Ευχαριστώ σοι…

Advertisements

Από το Μεσονυκτικόν

Η μητέρα των θλιμμένων

Κύριε, δώσε μας την χάριν Σου!

O Lord Jesus Christ…

Παναγία μας, βοήθησε κάθε πονεμένο!

Lord’s prayer