Ο Πατήρ της Ρωμιοσύνης

Illés a presbiter (Filokália) — Ortodox Hit

Az Izrael vezetőjének először el kell menekülnie Egyiptomból (a bűn tényleges elkövetése), majd át kell kelnie a Vörös-tengeren (szolgaság a kötődés révén), harmadszor pedig a sivatagban kell laknia - a sivatagban, mely a bűn késztetése és ezen impulzusok külső megvalósulása között fekszik. Csak ezután, előrevetítve vizuális és látnoki erejét, kémlelheti ki az ígéret földjét -…Illés a … Συνεχίστε να διαβάζετε Illés a presbiter (Filokália) — Ortodox Hit.

«Τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας στόν εἰκοστό πρῶτο (21ο) αἰῶνα» (Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν)

Στό παρόν κείμενό μας παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τίς τελευταῖες συνεντεύξεις τύπου, πού ἔδωσε ἐξομολογητικά, θαρρετά, ὁμολογιακά, προτοῦ κοιμηθεῖ ἐν Κυρίῳ, ὁ μακαριστός Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν, Ἄγγλος Βυζαντινολόγος, ἱστορικός, θεολόγος, παγκοσμίως γνωστός γιά τό θεολογικό, ἱστορικό, βυζαντινολογικό, συγγραφικό του ἔργο.  Ἡ θεολογική λέξη «θρησκεία» ἀναφέρεται ὀρθοδόξως καί ἀνατολικῶς στά σχίσματα, στίς αἱρέσεις, στίς εἰδωλολατρεῖες, στά … Συνεχίστε να διαβάζετε «Τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας στόν εἰκοστό πρῶτο (21ο) αἰῶνα» (Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν).

«Η επιστροφή μου εις Χριστόν»

Αλλά ας δώσουμε τον λόγο στον πρώην ραββίνο  τον «επιστρέψαντα εκ της πλάνης» στην πίστη του Χριστού, αντλώντας στοιχεία από  το μικρό βιβλιο του «Η επιστροφή μου εις Χριστόν»: Ίσως σας είναι γνωστό από τις εφημερίδες το μεγαλο γεγονός που συνέβη προ δεκαετίας, χάριτι Κυρίου, σε μένα και την οικογένειά μου, ίσως όμως και όχι. … Συνεχίστε να διαβάζετε «Η επιστροφή μου εις Χριστόν».

St. Ignatius Brianchaninov – The Field, Emulating Our Lord Jesus Christ — Ortodox Hit

Self-love and attachment to things fleeting and full of cares-these are the fruits of self-deception, blindness, spiritual death. Self-love is a twisted love for one's self. This love is insane and fallen. He who is full of self-love, passionate for fleeting pleasure, for sinful indulgence, is an enemy of himself. He is a self-murderer. Thinking…St. Ignatius … Συνεχίστε να διαβάζετε St. Ignatius Brianchaninov – The Field, Emulating Our Lord Jesus Christ — Ortodox Hit.

Kaukázusi Szent Ignác – A szentatyák olvasásáról — Ortodox Hit

Azok az emberek, akikkel beszélsz és találkozol, nagy hatással vannak rád, a tudósokkal folytatott beszélgetés és ismerkedés új ismereteket eredményez; a költőkkel folytatott, sok magasztos gondolatban és érzésben; az utazókkal folytatott, pedig sok információval más országokról, azok modoráról és hagyományairól. Ezért nyilvánvaló, hogy a szentekkel folytatott beszélgetés és ismerkedés szentséget eredményez. "A szenttel szent leszel,…Kaukázusi Szent … Συνεχίστε να διαβάζετε Kaukázusi Szent Ignác – A szentatyák olvasásáról — Ortodox Hit.

Igaz ortodox kiadványok — Szt. Tamás Apostol Kápolnája

Seraphim Rose atya - Isten kinyilatkoztatása az emberi szív számára (990 Ft)Szent Tamás apostol élete és Akathisztosz Himnusza (490 Ft)Ortodox imakönyv (2000 Ft)A kiadványokat az ortodoxhit@gmail.com email címen rendelhetik meg. Postaköltség (súlytól függően változhat):Sima levél - 390ftElsőbbségi - 515ftAjánlott - 920ftTértivevényes: 1195ftIgaz ortodox kiadványok — Szt. Tamás Apostol Kápolnája

Η δημιουργία του κόσμου…

https://youtu.be/VT3Y-Wlw8TM   Από το σχολικό εγχειρίδιο του 1970 της Γ΄ Δημοτικού. Για να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας να ακούσουν αυτά, που εμείς διδαχθήκαμε στο σχολείο...

Χριστέ μου…