Περικυκλωμένοι! Το τακτικό αριστούργημα του Ξενοφώντα που έσωσε χιλιάδες — ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily

Οι Έλληνες στρατιώτες του σώματος των Μυρίων, έχοντας ξεφύγει, όπως πίστευαν από την εχθρική καταδίωξη, μετά την σφαγή των αξιωματικών τους, αντίκριζαν με αισιοδοξία το μέλλον. Είχαν στρατοπεδεύσει σε έναν τόπο όπου υπήρχε αφθονία τροφίμων. Εξάλλου άξιζαν λίγη ανάπαυση, καθώς είχαν περάσει τις τελευταίες επτά ημέρες βαδίζοντας σε κακοτράχαλα βουνά, πολεμώντας εναντίον πολύ σκληρών αντιπάλων,…

Περικυκλωμένοι! Το τακτικό αριστούργημα του Ξενοφώντα που έσωσε χιλιάδες — ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily