΄Αν φοβάσαι μην ….μολυνθείς στήν εκκλησία, διάβασε γιά τόν Σαλέμ τόν Βεδουΐνο στό Σινά!! — ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV

Ένας μοναχὸς διηγήθηκε τὴν ἑξῆς ἱστορία σὲ προσκυνητὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ:«Εἶχα τὸ διακόνημα νὰ καθαρίζω τὸ διάδρομο τῶν πατέρων, μέχρι τὴν ἐκκλησία, ἔξω ἀπὸ τὰ κελλιὰ τοῦ Μοναστηριοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκλησίας, ποὺ ἦταν κουραστικό, γιὰ μία τόσο μεγάλη ἐκκλησία.Ὡστόσο, παρατήρησα ἀρκετὲς φορὲς ὅτι κάθε Παρασκευή, πρὶν ἀρχίσω τὸ διακόνημά μου,…

΄Αν φοβάσαι μην ….μολυνθείς στήν εκκλησία, διάβασε γιά τόν Σαλέμ τόν Βεδουΐνο στό Σινά!! — ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV