Az ökumenizmus eretnekségének hiedelme — Ortodox Hit

Az ökumenizmus eretnekségének jellemző hiedelme az: hogy az ortodox egyház nem Krisztus egyetlen igaz egyháza;  hogy Isten kegyelme jelen van más «keresztény» felekezetekben is, sőt a nem keresztény vallásokban is;  hogy az ortodox egyház szentatyáinak tanítása szerint az üdvösség szűkös útja csak «egy út a sok közül» az üdvösséghez; és hogy Krisztusba vetett hitünk részletei…

Az ökumenizmus eretnekségének hiedelme — Ortodox Hit