A ROCOR alapító metropolitájának felhívása, a kommunisták által létrehozott moszkvai patriarchátus ellen — Ortodox Hit

“Szergiusz és Evologiusz metropoliták, akik most elszakadtak az Egyház üdvözítő egységétől, és Krisztus és a Szent Egyház ellenségeihez csatlakoztak… a bolsevikokhoz és a zsidókhoz, akik a bolsevikok királyságának élén állnak!… az az illegálisan megalakult szervezet, amely unióba lépett Isten ellenségeivel, amelyet Szergiusz metropolita ortodox szinódusnak nevez (Moszkvai Patriarchátus) – de amelyet a legjobb orosz hierarchák,…

A ROCOR alapító metropolitájának felhívása, a kommunisták által létrehozott moszkvai patriarchátus ellen — Ortodox Hit