ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ…

«Τίποτε δεν χαρακτηρίζει τόσο τον Χριστιανό, όσο το να εργάζεται για την ειρήνη». Μέγας Βασίλειος.

«Τίποτε δεν μπορεί να εξισωθεί με την ειρήνη και την ομόνοια». Ιερός Χρυσόστομος.

«Ειρήνευσε μέσα σου και θα σου ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη». Αββάς Ισαάκ ο Σύρος.