Αποφθέγματα Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Αρχή της εναρέτου ζωής είναι το να καταγίνεται στην μελέτη των Θείων Λόγων, αποφεύγοντας την τιμή του κόσμου, που είναι ατιμία! 

Όποιος ποθεί τον κόσμο, δεν αγαπά τον Θεό. Όποιος συναναστρέφεται τον κόσμο, δεν μπορεί να συναναστρέφεται τον Θεό. Όποιος φροντίζει τα του κόσμου, δεν φροντίζει τα του Θεού!

Το πρόσωπο του ντροπαλού ανθρώπου μιμείται την ταπείνωση του Χριστού. Τίποτε άλλο δε μας χωρίζει περισσότερο από την Θεία Σοφία, όσο ο χλευασμός, τα γέλια, η παρρησία και τ’ αστεία.