Az RTOC 2017-es püspöki zsinatának határozata a Világi Ökumenikus Ortodoxia szentségeivel, a „ciprianizmus” ekleziológiai eretnekségével és a „szerganizmus” eretnekségének anathemizálásával kapcsolatos dogmatikus kérdésekben. Determination of the RTOC concerning “World Orthodoxy” and Sergianism in Hungarian — True Orthodox Diocese of Western Europe

574 more words

Az RTOC 2017-es püspöki zsinatának határozata a Világi Ökumenikus Ortodoxia szentségeivel, a „ciprianizmus” ekleziológiai eretnekségével és a „szerganizmus” eretnekségének anathemizálásával kapcsolatos dogmatikus kérdésekben. Determination of the RTOC concerning “World Orthodoxy” and Sergianism in Hungarian — True Orthodox Diocese of Western Europe