A Legszentebb Istenszülő születésének ünnepe — Szt. Tamás Apostol Kápolnája

Tropár: 4. hang. A te születésed, Istenszülő Szűz, * örömet hirdetett az egész világnak, mert belőled tündöklött fel az igazság Napja, Krisztus Istenünk, * ki eltörölvén az átkot, áldást hozott ránk, * és meghiúsítván a halált, * örök életet ajándékozott nekünk.

A Legszentebb Istenszülő születésének ünnepe — Szt. Tamás Apostol Kápolnája