New York-i Szent Philaret a koptok «szentségeiről» — Ortodox Hit

«Bizony a koptok (eretnekek) eucharisztiája olyas valami, amelyet szentatyáink egyenesen démonok eledelének neveztek.»

New York-i Szent Philaret a koptok «szentségeiről» — Ortodox Hit