Πολυέλεος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς. Ψάλλει ὁ Μοναχὸς Συμεών. — Ortodox Hit

Πολυέλεος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς. Ψάλλει ὁ Μοναχὸς Συμεών.

Πολυέλεος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς. Ψάλλει ὁ Μοναχὸς Συμεών. — Ortodox Hit