Ἀνακοίνωσις τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου — True Orthodox Diocese of Western Europe

The post Ἀνακοίνωσις τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου appeared first on True Orthodox Diocese of Western Europe.

Ἀνακοίνωσις τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου — True Orthodox Diocese of Western Europe