Ο τόπος όπου ο Ιησούς, προσευχήθηκε και νήστεψε για 40 μέρες

Ο τόπος όπου ο Ιησούς, προσευχήθηκε και νήστεψε για 40 μέρες .Το μοναστήρι των πειρασμών βρίσκεται στην Ιεριχώ στο βουνό Τσέμπελ Κουρουντούλ. Εκεί σύμφωνα με τις γραφές ο Ιησούς, μετά την βάπτισή του, προσευχήθηκε και νήστεψε για σαράντα μέρες και νύχτες.