Μην αναβάλλεις…

Αδελφοί μου,
στην μάταιη και γρήγορη ζωή που ζούμε όλοι μας, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν αναβάλλονται, π.χ.όταν το τραίνο σφυρίζει και φεύγει και εσύ βρίσκεσαι μπροστά στην ανοικτή πόρτα του, αναβάλλεις να ανέβεις;
Ασφαλώς όχι.
Όταν πεθαίνεις από την δίψα και βρίσκεσαι μπροστά σε γάργαρη πηγή, αναβάλλεις να πίεις νερό.
Ασφαλώς όχι.
Ο Χριστός είναι το τραίνο.
Ο Χριστός  είναι η πηγή
Διψασμένη η ψυχη σου αδελφέ μου. Συγχώρεσέ με τον τρισάθλιο αμαρτωλό, μα σε ικετεύω μην αναβάλλεις να πλησιάσεις τον Δημιουργό σου Χριστό.
Το τραίνο της σωτηρίας περνάει  από μπροστά σου.
Από στιγμή σε στιγμή κλείνει η πόρτα της ζωής…
Δεν χωράει αναβολή γιατί η αναβολή οδηγεί στην χώρα του ΠΟΤΕ.
Εδώ και τώρα σε καλεί ο Χριστός να τον ακολουθήσεις.
Τί θα κάνεις;
Θα γίνεις μαθητής της υπακοής στον Χριστό μας, τον Υιό της υπακοής ή όχι.
Και ποτέ μη ξεχνάς ότι με παρακοή αρχισε η τραγωδία του ανθρώπου αλλά…και με υπακοή αρχίζει η λύτρωση του ανθρώπου.
Αμήν.

Ευχαριστούμε τον αδελφό Χ. Λ. για το κείμενο που μας έστειλε.