Ὁ Μοναχὸς Συμεών Ψάλλει τὸ «Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς -Ποίημα Κασσιανῆς Μοναχῆς Monk Symeon Chants (in Greek) the so-called “Troparion of Cassiani” Great Wednesday Matins — True Orthodox Diocese of Western Europe

The post Ὁ Μοναχὸς Συμεών Ψάλλει τὸ «Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς -Ποίημα Κασσιανῆς Μοναχῆς Monk Symeon Chants (in Greek) the so-called “Troparion of Cassiani” Great Wednesday Matins appeared first on True Orthodox Diocese of Western Europe.

via Ὁ Μοναχὸς Συμεών Ψάλλει τὸ «Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς -Ποίημα Κασσιανῆς Μοναχῆς Monk Symeon Chants (in Greek) the so-called “Troparion of Cassiani” Great Wednesday Matins — True Orthodox Diocese of Western Europe