Παναγία «Ἡ Πραΰνουσα καρδίας κακάς»Ἡ Εἰκόνα ποὺ θεραπεύει τὶς καρδιές καὶ τὶς πραΰνει

via Παναγία «Ἡ Πραΰνουσα καρδίας κακάς»Ἡ Εἰκόνα ποὺ θεραπεύει τὶς καρδιές καὶ τὶς πραΰνει