Αγιος. Λουκας. Ασυλων..jpg

Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Ασύλων