Ἡ ἀμέλεια τῶν γονέων γιὰ τὰ παιδιὰ τους εἶναι βαρύτατο ἁμάρτημα. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (2)

χρυσοστομοςΚαὶ ἀπὸ τὰ ζῶα, τὰ παιδιὰ τὰ ἐκτιμοῦμε λιγότερο, καὶ περισσότερο φροντίζουμε γιὰ τοὺς ὄνους καὶ τοὺς ἵππους παρὰ γιὰ τὰ παιδιά μας. Καὶ ἂν μὲν κάποιος ἔχει ἡμίονο, φροντίζει πολύ, ὥστε νὰ βρεῖ ἄριστο ὁδηγό, καὶ ὄχι ἀνόητο, οὔτε κλέφτη, οὔτε μέθυσο, οὔτε ἄπειρο στὴν τέχνη. Ὅταν ὅμως χρειαστεῖ νὰ ἀναθέσουμε τὴ διαπαιδαγώγηση τῆς ψυχῆς τοῦ παιδιοῦ σὲ ἕνα παιδαγωγό, ἁπλὰ καὶ ὅπως ἔτυχε ἐκλέγουμε αὐτὸν ποὺ θὰ παρουσιαστεῖ μπροστά μας.

Γὶ΄αὐτὸ σας παρακαλῶ, νὰ ἁπλώνουμε χέρι βοήθειας στὰ παιδιά μας , γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ἐμεῖς τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς πράξεις τους. Ἢ δὲν γνωρίζετε τί ἔπαθε ὁ γέροντας Ἠλεῖ ἐπειδὴ δὲ διόρθωνε ὅπως ἔπρεπε τὰ ἐλαττώματα τῶν παιδιῶν του; Γιατί ὅταν ὑπάρχει κάποια ἀρρώστια ποὺ ἔχει ἀνάγκη χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, ἂν ὁ γιατρὸς θελήσει νὰ τὴν θεραπεύσει μὲ πλύση, κάνει ἀμέσως τὴν ἀρρώστια ἀθεράπευτη, ἐφόσον δὲν ἐφαρμόζει τὴν πρέπουσα θεραπεία. Κατὰ τὸν ἴδιο λοιπὸν τρόπο καὶ ἐκεῖνος ὁ γέροντας, ἐνῶ ὄφειλε νὰ τιμωρήσει τὰ παιδιὰ τοῦ ἀνάλογα μὲ τὰ παραπτώματά τους, ἐπειδὴ μεταχειρίστηκε μεγάλη ἐπιείκεια ἀπέναντί τους, τιμωρήθηκε κι αὐτὸς μαζί τους. Ἀφοῦ φοβηθοῦμε λοιπόν, σᾶς παρακαλῶ, ἂπ΄ αὐτὸ τὸ παράδειγμα, ὅσοι ἔχουμε παιδιὰ ἃς φροντίζουμε γιὰ τὴν ἀνατροφή τους καὶ γενικὰ ὁ καθένας ἃς φροντίζει γιὰ κείνους μὲ τοὺς ὁποίους συγκατοικεῖ.

Αἴτιοι τῆς ἀσυδοσίας τῶν νέων εἶναι οἱ γονεῖς ποὺ τοὺς ἀφήνουν γιὰ πολὺ χρόνο νὰ γυρίζουν ἀχαλίνωτοι καὶ ἔρημοι ἀπὸ σωφροσύνη, νὰ καταντροπιάζονται μὲ τὴν πορνεία καὶ τὰ τυχερὰ παιχνίδια καὶ τὶς διασκεδάσεις στὰ παράνομα θέατρα.

Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ κακία δύσκολα ξεριζώνεται ἀπὸ τὴν ψυχή, εἶναι ὅτι κανεὶς δὲν φροντίζει μὲ ἐπιμέλεια γιὰ τὰ παιδιά του, κανεὶς δὲν διαλέγεται μαζί τους γιὰ τὴν ἁγνότητα, κανεὶς γιὰ τὴν σεμνότητα, κανεὶς γιὰ τὴν καταφρόνηση τῶν χρημάτων καὶ τῆς δόξας, κανεὶς γιὰ τὶς θεῖες ἐντολὲς ποὺ περιέχονται μέσα στὴν Ἁγία Γραφή.

Γὶ΄αὐτὸ σας παρακαλῶ καὶ σᾶς ἱκετεύω νὰ φροντίζετε πολὺ γιὰ τὰ παιδιά σας καὶ παντοῦ νὰ ἐπιδιώκετε τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.

Ἂν οἱ πατέρες διέπλασσαν μὲ προσοχὴ τὰ παιδιά τους, δὲν θὰ χρειάζονταν οὔτε νόμοι, οὔτε δικαστήρια, οὔτε τιμωρίες καὶ βασανιστήρια καὶ δημόσιες ἐκτελέσεις. Γιατί λέγει ἡ Γραφή: » ὁ νόμος δὲν ὁρίσθηκε καὶ δὲν ἔχει ἰσχὺ γιὰ τὸ δίκαιο» . Ἐπειδὴ ὅμως τὰ παραμελοῦμε, γὶ΄ αὐτὸ τὰ περιτριγυρίζουμε μὲ μεγαλύτερα κακά, τὰ παραδίνουμε στὰ χέρια τῶν δημίων καὶ τὰ σπρώχνουμε συνεχῶς πρὸς τὸν γκρεμό. Γιατί ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή : » ἐκεῖνος ποὺ παραχαϊδεύει τὸν γιό του, θὰ ἐπιδέσει τὶς πληγές του.» Τί σημαίνει ὁ «περιψύχων»; Ἐκεῖνος ποὺ τὸν λυπᾶται, τὸν κολακεύει, τὸν περιποιεῖται ὑπερβολικά. Ἐπειδὴ ὁ γιὸς χρειάζεται αὐστηρότητα, φροντίδα καὶ φοβέρες. Αὐτὰ τὰ λέω , ὄχι γιὰ νὰ εἴμαστε σκληροὶ στὰ παιδιὰ ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν τοὺς δίνουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε ἄξιοι περιφρονήσεως.
Διότι ἂν ἡ γυναίκα πρέπει νὰ φοβᾶται τὸν ἄνδρα, πολὺ περισσότερό το παιδὶ τὸν πατέρα. Καὶ μὴ μοῦ λὲς ὅτι «εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐπιβληθεῖ κανεὶς στοὺς νέους «. Ἀλλὰ τὸ κακὸ ὀφείλεται στὴν δική μας ἀδιαφορία καὶ στὸ ὅτι δὲν τὰ ὁδηγοῦμε στὴν εὐσέβεια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη τους παιδικὴ ἡλικία. Γιατί ἂν καὶ στὸ σπίτι σᾶς ἄκουγαν νὰ συζητᾶτε γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ συνεχῶς καὶ νὰ τὰ συμβουλεύετε τὰ πρέποντα, γρήγορα τὰ καλὰ αὐτὰ σπέρματα θὰ ἔφερναν πλούσιο καρπό.

Ὅμως τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν κάνουμε, ἀλλὰ τὰ ἀναγκαῖα τα θεωροῦμε πάρεργα. Καὶ ἂν τὰ συμβουλέψει κανεὶς αὐτά, προκαλεῖ ἀμέσως τὸ γέλιο, γὶ΄ αὐτὸ ἔχουν γίνει ὅλα ἄνω κάτω, καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν σωφρονίζουν οἱ γονεῖς, τοὺς τιμωροῦν οἱ κοσμικοὶ νόμοι.

Αἰτία ὅλων των κακῶν εἶναι ἡ ἀμέλεια τῶν γονέων. Ποιὰ ἀνάγκη – λέει – ἔχουν τὰ παιδιά μας ἀπὸ φιλοσοφημένη ζωὴ καὶ προσεκτικὴ συμπεριφορά; Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κατέστρεψε τὰ πάντα, τὸ ὅτι δηλαδὴ θεωροῦμε περιττὸ καὶ δευτερεῦον ἕνα πράγμα τόσο ἀναγκαῖο, ποὺ συγκρατεῖ τὴ ζωή μας.

Καὶ τολμοῦν, μετὰ ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ ποὺ λένε, νὰ ὀνομάζουν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς πατέρες!