ΈΝΑΣ    ΑΓΙΟΣ    ΑΓΝΩΣΤΟΣ    ΚΑΙ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ..jpg

Ένας άγνωστος άγιος…