ΆΓΙΟΣ ΙΟΥΒΕΝΑΛΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Άγιος Ιουβενάλιος