Ο ΑΓ.ΙΟΥΣΤ.ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΓΡΑΦΕΙ

Του αγίου Ιουστίνου Ποποβιτς…