ΜΑΚΑΡΙΟΣ

«Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό»