ΠΟΤΕ_____

Πότε ο Θεός διακόπτει την ζωή του ανθρώπου;