Από την ζωή της ενορίας μας…

πεντηκοστη2019.jpg


… την Κυριακή της Πεντηκοστής.