Εμφάνιση της Παναγίας…

 

 

Ευχαριστούμε τον Π. Α. που μας έστειλε την είδηση για αυτό το θαύμα.