Ο ταπεινός και ο υπερήφανος…

προσευχή

Ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτόν του και τις αμαρτίες του…
Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους και τις αμαρτίες τους…

Ο ταπεινός ρίχνει την ευθύνη στον εαυτόν του…
Ο υπερήφανος ρίχνει την ευθύνη στους άλλους…

Ο ταπεινός έχει αυτογνωσία…
Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει τον εαυτόν του..

Ο ταπεινός θα χαίρετε σε όλη του τη ζωή εν Κυρίω…
Ο υπερήφανος θα δοκιμάσει πολλές λύπες…

Ο ταπεινός αποδίδει τα κατορθώματά του στον Χριστό…
Ο υπερήφανος αποδίδει τα κατορθώματά του στον εαυτόν του και στις ικανότητές του…

Ο ταπεινός δέχεται με υπομονή, ό,τι δεν μπορεί να αλλάξει και περιμένει…
Ο υπερήφανος θέλει να γίνονται όλα όπως τα θέλει και όταν τα θέλει…

Ο ταπεινός αναπαύεται και αναπαύει…
Ο υπερήφανος αναστατώνεται και αναστατώνει…

Ο ταπεινός ευλογείται από τον Κύριο…
Ο υπερήφανος «ευλογείται» από τον Διάβολο…

Advertisements